Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakovací otázky do senzoriky ! ! !

4. 2. 2016

Pasivní snímače

 Základní pojmy

 1. K čemu slouží senzorika ?

 2. Vysvětlete pojmy :

  Senzor,  Snímač, Čidlo

 3. Jaké znáte senzory podle měřené veličiny ?

 4. Jaké znáte senzory podle fyzikálního principu ?

 5. Co jsou pasivní snímače a přiřaďte názvy k jednotlivým značkám.

 

 

  5. Co jsou aktivní snímače a přiřaďte názvy k jednotlivým značkám.

 

 

 

 

 Odporové snímače 1

 1. Jaký je základní princip odporových snímačů ?

 2. Jsou odporové snímače aktivní nebo pasivní, zdůvodněte.

 3. Co jsou snímače se skokovou změnou odporu ?

 4. Jakým způsobem lze ovládat kontakty elektrokontaktních snímačů ?

 5.  čemu slouží následující snímače ?

 

 

 

 

 

 

 

 Odporové snímače 2

 1. Vysvětlete princip měření výšky hladiny odporovým snímačem v potenciometrickém zapojení, nakreslete schéma zapojení.

 2. Co jsou, k čemu slouží a na jakém principu pracují tenzometry ?

 3. Jaké odporové snímače se používají k měření teploty ?

 4. Jaké znáte druhy termistorů ?

  Dokreslete jejich značky, písmenové značení a závislost odporu na teplotě.

   

   

   

   

   

   

   

   

 5. Vysvětlete princip činnosti obvodu, k čemu se dá použít ?

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6. Co je to fotorezistor, nakreslete závislost odporu na osvětlení.

7. Vysvětlete princip činnosti obvodu, k čemu se dá použít ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indukčnostní snímače

 1. Jaký je princip indukčnostních snímačů a do jaké skupiny snímačů patří ?

 2. Jak dělíme indukčnostní snímače podle konstrukce, popište je.

 3. Kam patří zobrazené typy snímačů, popište jejich princip a k čemu se používají ?

        a.)

 

 

 

 

 

 

          b.)

 

 

 

 

 

4. Nakreslete schéma a vysvětlete princip transformátorového snímače.

 

Kapacitní snímače

 1. Popište obrázek a vysvětlete na čem jsou založeny principy kapacitních snímačů.

 

 

 

 

 

2. Jaké znáte druhy kapacitních snímačů ?

3. Vysvětlete princip kapacitního snímače s proměnným dielektrikem a k čemu se používá ?

 

 

 

 

 

4.Vysvětlete měření výšky hladiny kapacitním snímačem v můstkovém zapojení a nakreslete jeho schéma.

Aktivní snímače

 Indukční snímače

 

 1. Na jakém principu pracují indukční snímače ?

 2. Vyjmenujte druhy indukčních snímačů.

 3. Vyjmenujte snímače úhlové rychlosti a úhlu natočení.

 4. Popište následující snímač, k čemu se používá ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Na jakých principech pracují tyto snímače a k čemu se používají ?

         a.)                               b.)                                         c.)                                   d.)

 

 Termoelektrické snímače

 

 1. Vysvětlete princip termočlánku.

 2. Doplňte názvy jednotlivých částí měřicího obvodu a vysvětlete princip měření teploty termočlánkem.

 

 

 

 

 1. Proč je nutné provádět při měření kompenzaci teploty ?

 

 Fotoelektrické a piezoelektrické snímače

 

 1. Co je to fotoelektrický jev ?

 2. Co je to fotodioda, nakreslete její značku a voltampérovou charakteristiku ?

 3. Co je to fototranzistor, nakreslete jeho značku a voltampérovou charakteristiku ?

 4. Co je to fototyristor, nakreslete jeho značku, voltampérovou charakteristiku a vysvětlete způsoby jeho zapnutí a vypnutí.

 5. Jaký je princip piezoelektrického snímače a k čemu se používá ?