Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičení z automatizace

6. 11. 2009

 

 

  

Úloha č.1
 
               Technologické schéma splachování
 
                                   
Navrhněte obvod s logickými členy, který provádí automatické splachování pisoáru.
 
 
Podmínky pro činnost zařízení :
 
Zařízení má dva nezávislé vstupní optoelektronické senzory O1, O2, které indikují přítomnost osoby a jeden výstup – elektromagnetický ventil EM, který pouští vodu.
Při příchodu osoby zareaguje senzor O1 nebo O2 a 5 sekund po odchodu osoby pustí ventil EM vodu na dobu 10 sekund. Jestliže však v době odchodového zpoždění 5 sekund přijde další osoba indikovaná senzorem O1 nebo O2 k puštění vody nedojde a EM čeká po odchodu poslední osoby znovu 5 sekund. Celé zařízení je možné odstavit pro případ poruchy nebo opravy otočným spínačem SB1.
 
 
Úkol :
Navrhněte schéma se základními  logickými obvody, včetně obvodu R-S.
V obvodech používejte označení ze zadání (O1, O2, EM, SB1) !!!
 
 

 Úloha č.2

Technologické schéma ovládání vrat
 
                                    Navrhněte obvod s logickými členy, včetně obvodu R-S, umožňující otevírání a zavírání vrat pomocí dálkových ovladačů DO1 a DO2. Ovladače mají dvě tlačítka – jedno pro otevírání DO1o, DO2o a jedno pro zavírání DO1z, DO2z.
 
Podmínky pro činnost zařízení :

Po sepnutí DO1o nebo DO2o se začnou vrata otvírat motorem O1. Po dosažení polohy „Otevřeno“,  indikované čidlem I3 vrata čekají 5 sekund a začnou se zavírat motorem O2 a toto je ukončeno dosažením polohy „Zavřeno“ indikované čidlem I2 a cyklus je ukončen. Je-li však při zavírání aktivováno čidlo pohybu I4, vrata se začnou otvírat a cyklus proběhne podle výše uvedených podmínek. Dálkové ovladače mají ještě tlačítka pro zavírání DO1z a DO2z, kterými lze vrata zavřít, i když jsou v libovolné poloze, avšak i nyní musí být splněna podmínka neaktivity čidla pohybu I4. Pohyb motoru O1, O2 je ještě blokován tlakovým čidlem I5 (není na obrázku), které při aktivaci motor vždy zastaví.

Obrazek