Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy otázek pro maturanty 4.M 2017-2018

 

 

 OKRUHY OTÁZEK  K MATURITĚ OBORU MIE PRO ŠKOLNÍ  ROK   2017 / 2018 

 Blok elektro 

1.Pasivní součástky pro elektrotechniku

Rezistory – druhy, značení, mezní parametry, řazení rezistorů

Kondenzátory - druhy, značení, mezní parametry, řazení kondenzátorů

Civky - druhy, značení, mezní parametry, řazení cívek

 

 

2.Základní elektrotechnické zákony.

 Ohmův, Kirchhoffovy, LencJouleův, Hopkinsonův, el. výkon ve stejnosměrné a střídavé síti, práce, účinnost , výpočet odporu, kapacity, indukčnosti.

 

 

 3.Výpočet impedance, kapacitní a induktivní reaktance.

Vysvětli pojem  impedance, její vzorec a jednotky.Druhy a výpočty reaktance – kapacitní a induktivní. Sériové a paralelní řazení R-L, R-C, R-L-C: fázorové diagramy a vzorce.

 

4. Aktivní spínací elektronické součástky

Vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N. Tyristor, triak a diak - schematické značky, vlastnosti,VACH, způsoby zapnutí a vypnutí a praktické použití.

 

 

5. Jistící přístroje a chrániče.

Účel jistících přístrojů. Druhy jistících přístrojů. Pojistky – druhy, hlavní části, princip činnosti. Jističe – druhy, hlavní části, princip činnosti. Účel chráničů. Druhy chráničů, hlavní části, princip činnosti. Schéma napěťového chrániče, jeho funkce. Schéma proudového chrániče v síti TN-S.

 

                                               Zpracovat do 15.11.2017

  6. Transformátory.

Hlavní části transformátoru, princip činnosti, převodová rovnice, transformační rovnice pro indukované napětí. Druhy transformátorů. Zapojení vinutí třífázového transformátoru. Paralelní chod transformátorů. Zvláštní transformátory ( autotransformátor, měřící transformátor napětí a proudu, svařovací tr. …).

 

7. Synchronní stroje.

Druhy synchronních strojů.Druhy alternátorů - hlavní části, princip činnosti alternátoru, výpočet synchronních otáček, paralelní chod alternátorů. Princip činnosti motoru, vlastnosti. Synchronní kompenzátor, kompenzace účiníku.

 

8. Asynchronní motory.

Druhy, hlavní části, princip činnosti, vztah pro jmenovité otáčky, spouštění motorů, řízení otáček a reverzace otáček, brzdění asm., zapojení 3-f motoru na 1-f síť. 1-f asynchronní motor – schéma, popis konstrukce.

 

9. Aktivní zesilovací elektronické součástky.

Vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N. Přechod PN bez napětí  a při připojení stejnosměrného napětí. Princip diody, druhy speciálních diod, schematické značky, VACH a praktické použití. Bipolární  tranzistory, schématické značky, vlastnosti, VACH a praktické použití.

 

10. Zdroje.

Složení a blokové schéma síťového zdroje. Druhy usměrňovačů – jednocestné a dvoucestné, schéma a princip činnosti. Princip filtrace a stabilizace výstupního napětí – druhy filtrů a stabilizátorů. Princip spínaného zdroje.

 

                                               Zpracovat do 5.1.2018

 

11. Aktivní  elektronické součástky

Přechod  PN bez napětí a po připojení ss napětí. Diody, tranzistory - schematické značky, vlastnosti, VACH - zapnutí a vypnutí, praktické použití.

 

12. Zesilovače.

Třídy zesilovačů a jejich vlastnosti. Druhy zesilovačů - NFZ, VFZ, výkonový - jejich zapojení, vlastnosti a použití. Vlastnosti a použití OZ, princip komparátoru.

 

13. Oscilátory.

Účel oscilátorů. Oscilátory harmonické a neharmonické. Základní zapojení a jejich vlastnosti. Klopné obvody.

 

14. Domovní instalace.

Elektrická přípojka, druhy. HDS a HDV. Elektroměrový rozvaděč. Rozvody za podružnými rozvodnicemi. Základní zapojení spínačů.

 

15. Elektrická zařízení v koupelnách a EIB.

Rozdělení prostorů v koupelkách a jejich elektrické vybavení. Umývací prostor a jeho elektrické vybavení. Inteligentní rozvody.

                                               Zpracovat do 14.2. 2018 

16. Ochrana před NDN živých i neživých částí.

Ochrana malým napětím - obvody SELV a PELV. Ochrana izolací a doplňkovou izolací. Ochran kryty, přepážkami. Ochrana zábranou. Ochrana polohou. Ochrana elektrickým oddělením. Doplňková ochrana proudovým chráničem.

17. Ochrana před NDN neživých částí samočinným odpojením od zdroje. 

Schéma sítí TT, TN-C, TN-S  s různými spotřebiči (1.f a 3.f). Podmínky správné činnosti sítí - impedance smyčky. Odpor uzemnění uzlu zdroje a přizemňování ochranného vodiče PEN. Proudový chránič v síti TN-S.

18. Elektrické teplo, světlo a chlazení.

Základní pojmy. Zdroje el. světla. Zdroje el. tepla. Zdroje el. chlazení.

 19. Automatické řízení.

Základní pojmy řízení - ovládání a regulace. Ruční a automatická regulace. Ruční a automatické ovládání. Základní logické obvody.

20. Snímače pasivní.

Odporové snímače polohy, tlaku, teploty a osvětlení. Snímače indukčnostní a kapacitní. Senzory indukční a kapacitní. Praktické použití.

                                               Zpracovat do  7.3. 2018

21. Snímače aktivní.

Principy aktivních snímačů. Snímače indukční. Snímače termoelektrické. Senzory optoelektronické a ultrazvukové.

22. Volně programovatelné automaty.

Uspořádání a princip PLC. Vnější a vnitřní provedení PLC. Programovací přístroje a úrovně programování.

23. Antény a rozhlasový přenosový řetězec.

Vznik a šíření elektromagnetických vln podle délky. Druhy antén pro rozhlas a televizi. Vlastnosti a druhy rozhlasových přijímačů. Princip stereopřijímače.

24. Televizní přenosový řetězec.

Princip TV přenosu. Blokové schéma barevného TV přijímače. Blokové schéma satelitního přijímače.

25. Zabezpečovací technika.

Obecně o zabezpečovací technice. Druhy ochran podle charakteru. Základní složení zabezpečovacího systému. Vstupní zařízení - druhy, principy činnosti a zásady rozmístění. Výstupní zařízení - druhy a zásady rozmístění.

 

 Zpracovat do 21.března  2018